Den gode forebyggelse

Udviklingen fra barn til voksen kan være skræmmende. Særligt hvis man kognitivt kan være udfordret i forhold til at forstå, hvad der sker med en. De hormonelle ændringer i puberteten gør, at man forandrer sig både fysisk, mentalt og følelsesmæssigt. Kroppen ændrer sig. Man skal forholde sig til ny kropsbehåring, svedlugt, menstruation og bumser. Der dukker nye tanker, følelser og lyster op. Med det kan der følge en masse fantastiske oplevelser, men også bekymringer og tvivl. Børn og unge med handicap kan lettere blive aggressive eller depressive, hvis ikke de forstår kroppens forandring. Det er derfor vigtigt, at de lærer om det og støttes i at udvikle sig i det.

Indre og ydre forebyggelse

Når man taler om forebyggelse af seksuelle overgreb, taler man typisk om to former: en ydre og en indre forebyggelse. Den ydre forebyggelse handler om de rammer, som fx en institution, skole eller lignende sætter op for at beskytte barnet. Hvilke rammer skaber man for eksempel for transport til og fra skole, institution, fysioterapi mv.? Og hvilke regler har man for brug af sociale medier eller andre virtuelle platforme? Den ydre forebyggelse kan også handle om fagpersonernes opmærksomhed på adfærd, sprog, kropslighed, normer mv. Målet er at beskytte barnet eller den unge mod mennesker med dårlige hensigter.

Den indre forebyggelse handler om, hvordan man kan styrke barnets evne til at passe på sig selv. For eksempel ved at hjælpe barnet til at udvikle, forstå og give udtryk for egne grænser og respektere andres grænser. Indre forebyggelse handler om at lære barnet at skelne mellem omsorg og overgreb, lyst og ulyst og aktiv og passiv deltagelse i en intim situation. Det handler med andre ord om at støtte barnets eller den unges personlige udvikling (Socialstyrelsen 2017).

Seksualundervisning

Studier viser, at viden om seksualitet og seksuelle forhold kan være med til at mindske risikoen for seksuelle overgreb. Seksualundervisning og -vejledning er derfor et vigtigt element i den indre forebyggelse. Læren om alt fra emner som samleje og onani til emner som følelser, kropsforståelse, berøring, grænser og lyst – samtidig med at lære om retten til at sige nej.

Børnene og de unge skal understøttes i at have en sund seksualitet. Det har en positiv indvirkning på resten af deres liv. Jo tidligere de arbejder med deres seksualitet, jo bedre er de klædt på til voksenlivet. De skal vide, at det er en del af deres liv, som de har lige så meget ret til som alle andre.