Om

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2018 afsatte Socialstyrelsen 8,4 mio. kr. til en ansøgningspulje til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap. Formålet med puljen var at understøtte forebyggelse af seksuelle overgreb ved at støtte initiativer, der styrker børnenes evne til grænsesætning og konflikthåndtering.

Fem organisationer blev tildelt midler til at gennemføre initiativer: Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF), ADHD-foreningen, CP Danmark, Landsforeningen Autisme og Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH).

Hver af de fem organisationer har udviklet undervisningsmateriale i form af videoer, artikler, dilemmaspil, podcasts og temasider. Materialerne er produceret til børn og unge med handicap og til fagpersoner og andre voksne omkring børn og unge med handicap. Socialt Udviklingscenter SUS har som led i puljen evalueret de fem initiativer og udviklet hjemmesiden Forebygseksuelleovergreb, hvor organisationernes materiale er samlet.

Siden henvender sig først og fremmest til fagpersoner, som til daglig arbejder med børn og unge med handicap. Det gælder omsorgspersoner, pædagoger, lærere, ledere på botilbud mv. Hjemmesiden er også tilegnet forældre og andre pårørende til handicappede børn og unge, som ønsker at tilegne sig viden om emner relateret til krop, seksualitet og grænsesætning.