Seksualitet og handicap

At have en at holde i hånden. Gå ture med. Kysse med. Have sex med. Det er en drøm for mange. Også for unge med handicap. Og ligesom alle andre unge har unge med handicap også lyst til at eksperimentere med relationer, intimitet og sex. Måske med en anden. Måske med flere andre. Måske i et forhold. Måske ikke. At udleve en sund seksualitet kræver viden om intimitet, sex og relationer og forståelse for egne og andres grænser.

Flere undersøgelser viser, at børn og unge med handicap i højere grad bliver udsat for seksuelle overgreb end børn og unge uden handicap. For unge med usynlige handicap er risikoen tre gange så høj som for deres jævnaldrende, viser en ny dansk undersøgelse fra 2020. Grundet deres handicap kan de have udfordringer fysisk, kognitivt og/eller verbalt. De lever med forskellige diagnoser som udviklingshæmning, ADHD, autisme, blindhed, døvhed mv. Det giver udfordringer, der er med til at øge deres risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb (Christoffersen 2020).

Svært at sætte grænser

Nogle kan have svært ved at sætte grænser og være klar over, hvornår noget er forkert. Hvor går grænsen fra omsorgsfuld eller kærlig berøring til grænseoverskridende adfærd?

Det kan skyldes flere ting. Blandt andet kan det være svært for jævnaldrende at forstå de signaler, en ung med et handicap sender ud. Ligesom det kan være svært for en ung med autisme at afkode den sociale kontekst og forstå, hvad det er for en stemning, der bygges op i rummet. På anden vis kan unge med ADHD være mere impulsive og tage risici, der gør, at de havner i en situation, de ikke ønskede at være i. Andre kan have svært ved at udtrykke sig verbalt og de, der har en fysisk funktionsnedsættelse, kan opleve vanskeligheder ved at bruge deres kropssprog.

At afkode andres og kende egne grænser kræver en stor bevidsthed og kropsforståelse, upåagtet om ens handicap er synligt eller usynligt. Og denne bevidsthed kræver adgang til viden.