Referencer

Christoffersen, Mogens Nygaard. 2019. “Violent Crime against Children with Disabilities: A Nationwide Prospective Birth Cohort-Study”. Child Abuse & Neglect 98:104150. doi: 10.1016/j.chiabu.2019.104150.

Christoffersen, Mogens Nygaard. 2020. “Sexual Crime Against Schoolchildren With Disabilities: A Nationwide Prospective Birth Cohort Study”. Journal of Interpersonal Violence 0886260520934442. doi: 10.1177/0886260520934442.

Holt, Helle, Mogens Nygaard Christoffersen, Maria Hedemark Pulsen, og Henning Bjerregaard Bach. 2017. VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OGUNGE MED HANDICAP. Køben: SFI – det nationale forskningscenter for velfærd.

Karmsteen, Kirstine, og Mogens Christoffersen. 2016.i Tværprofessionelt samarbejde om udsatte børn og unge – en studiebog, redigeret af J. H. Lund. Aarhus: Turbine.

Kempe, Ruth S., og C. Henry Kempe. 1978. Child abuse. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Oldrup, Helene Hjorth, Mogens Nygaard Christoffersen, Ida Lykke Christiansen, og Stine Vernstrøm Østergaard. 2016. Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Socialstyrelsen. 2017. Vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap: håndbog om forebyggelse, opsporing og håndtering. Odense.

Socialstyrelsens Vidensportal. 2019. “Definition — Vidensportalen på det sociale område”. Hentet 29. november 2021.