←   Tilbage til oversigt

Hvordan viser du, at du har lyst?

Hvordan viser du, at du har lyst?

Denne temaside handler om, hvordan man kan vise, at man har lyst til noget, og at det altid er okay at ændre mening. På temasiden kan man læse om forskellige måder at signalere, at man er med på det der sker. Det kan for eksempel være ved at småle, grine eller bevæge din krop ind i mod den, du er interesseret i.

Derudover kan man læse om, at man selv eller éns partner har lov til at skifte holdning til, hvad man har lyst til undervejs, og hvorfor det derfor er vigtigt, at man løbende er opmærksom på ikke at overskride hinandens grænser.

Tilgå temasiden her.


Målgruppe:
Type: